3 CẤU TRÚC IT WAS NOT UNTIL QUAN TRỌNG NHẤT

3 CẤU TRÚC IT WAS NOT UNTIL QUAN TRỌNG NHẤT

Trong tiếng Anh có rất nhiều cấu trúc câu thú vị, cấu trúc It was not until là một trong số đó. Đây là dạng cấu trúc bạn sẽ gặp nhiều trong các bài văn hoặc bài kiểm tra tiếng Anh. Trong các cuộc hội thoại, cấu trúc này cũng được sử dụng khá nhiều. Vậy It was not until có những cấu trúc nào? Cách sử dụng của chúng là gì? Nắm rõ được nhu cầu sử dụng và những thắc mắc của các bạn. Topicanative sẽ chia sẻ đến bạn những kiến thức chi tiết và chính xác nhất về cấu trúc này!

Tổng quan về cấu trúc It was not until

Cấu trúc It was not until là một cấu trúc phổ biến trong tiếng anh. Nó được dùng trong câu để nhấn mạnh một thời điểm hay khoảng thời gian có hành động hoặc sự việc xảy ra ở mệnh đề phía sau.

Cấu trúc:

It was not until … + that + …

Trong cấu trúc có Until là giới từ chỉ thời gian. Until có nghĩa là: cho đến khi, trước khi

Cấu trúc “It was not until… that …” có nghĩa là “Mãi cho đến khi … thì … mới ….”

Ví dụ: It was not until 11pm that my brother went back home. (Mãi đến tận 11 giờ đêm thì anh trai tôi mới về nhà.)

Tham khảo thêm: #3 CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC HAD BETTER ĐƠN GIẢN

Các cấu trúc It was not until và cách sử dụng

Cấu trúc 1: It was not until + mệnh đề chỉ thời gian

Cấu trúc:

It + is/was + not until + S + V + … + that + S + V+ ..

Cấu trúc It was not until được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian mà hành động được thực hiện một cách cụ thể.

Ví dụ:

– It was not until she was 40 that she became rich in her stocks. (Mãi đến khi cô ấy 40 tuổi thì cô ấy mới trở nên giàu có nhờ cổ phiếu của mình.)

– It was not until the whole class had arrived that the teacher started teaching. (Mãi đến khi cả lớp tới đủ thì cô giáo mới bắt đầu dạy học.)

Cấu trúc It was not until

Cấu trúc 2: It was not until + từ/ cụm từ chỉ thời gian

Cấu trúc:

It + is/was + not until + từ/cụm từ chỉ thời gian + that + S + V

Trong cấu trúc này, It was not until dùng để nhấn mạnh vào thời điểm hành động hoặc sự việc xảy ra.

Ví dụ:

– It was not until last weekend that I know that news. (Mãi đến cuối tuần trước tôi mới biết tin đó.)

– It was not until 1.30 a.m that she finished her project. (Mãi đến 1 rưỡi sáng cô ấy mới hoàn thành dự án.)

Cấu trúc 3: Đảo ngữ của cấu trúc It was not until

Cấu trúc It was not until cũng có dạng đảo ngữ. Dạng đảo ngữ này thường xuất hiện nhiều trong các bài kiểm tra.

Cấu trúc:

Not until + từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian + trợ động từ + S + V ….

Ví dụ:

– Not until midnight did he come home. (Mãi đến nửa đêm anh ta mới về nhà.)

– Not until I was 8 did I know how to ride a bike.(Mãi đến năm tôi 8 tuổi tôi mới biết cách đi xe đạp.)

Lưu ý:

Ngoài ra dạng đảo ngữ của It was not until còn có một dạng cấu trúc ngang bằng. Nó có ý nghĩa giống với Not until.

Cấu trúc :

Not until + từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian + trợ động từ + S + V ….

= Only when + S + V  + trợ động từ + S + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

Not until he found his family did he phone his family. (Only when he found his phone did he phone his family.)

Cấu trúc It was not until hay

Cách viết lại câu với cấu trúc It was not until và Not until

Trong những bài kiểm tra bài viết lại câu thường được sử dụng rất nhiều. Cấu trúc về until thường được dùng nhiều trong dạng bài này.

Câu gốc:  S + V (dạng phủ định) + until + time

Câu viết lại:

It is/was not until + time + that + S + V (dạng khẳng định)

– Not until + time + trợ động từ (dạng khẳng định) + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

I didn’t talk to my boyfriend until last weekend.

= It was not until last weekend that I talked to my boyfriend.

= Not until last weekend did I talk to my boyfriend.

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc It was not until

– Cấu trúc It was not until phải nối với mệnh đề theo sau bằng “that”. Không thể thay thế “that” bằng bất cứ từ nào khác.

– It was not until còn có ở thì hiện tại đơn, cấu trúc câu sẽ được chia như sau:

It is not until…that S + V(s/es)

It was not until…that S + V2/ed

Một số bài tập về cấu trúc It was not until

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

  1. It (be) until his father came that he ate something.
  2. It was not until I (go)    to new school that my mother bought me a new bike.
  3. It was not until last week that I (meet)      her.
  4. It was not until September that I (leave)    this school.

Viết lại câu

1. Jame didn’t become a famous actor until 1993.

=> _______________________________________________________

2.Her daughter didn’t start talking until she was 5.

=> _______________________________________________________

3.Mary didn’t go abroad until she was 18.

=> _______________________________________________________

Đáp án:

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc 

  1. was not
  2. went
  3. met
  4. left

Viết lại câu:

1.It was not until 1993 that Jame became a famous actor.

2.It was not until her daughter was 5 that she started talking.

3.It was not until Mary was 18 that she went abroad.

Trên đấy là toàn bộ những kiến thức về cấu trúc It was not until. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn đạt hiệu quả cao trong việc cải thiện ngữ pháp. Chúc bạn học tốt và đạt điểm cao!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *