6 CẤU TRÚC SPEND TRONG TIẾNG ANH QUAN TRỌNG

6 CẤU TRÚC SPEND TRONG TIẾNG ANH QUAN TRỌNG

Tiếng Anh là một môn học thú vị nhưng cũng đầy khó khăn. Nó có rất nhiều cấu trúc khác nhau nhằm diễn đạt những ý nghĩa khác nhau trong câu. Một trong những cấu trúc được sử dụng phổ biến chính là cấu trúc Spend. Cấu trúc này sẽ giúp người sử dụng diễn tả khoảng thời gian hay tiền bạc họ tiêu tốn. Để sử dụng tốt cấu trúc này bạn cần nắm rõ tất cả những vấn đề quan trọng của nó từ cấu trúc đến cách thức sử dụng. Trong bài viết này, Topicanative sẽ chia sẻ đến với bạn tất cả những điều cần biết về cấu trúc Spend trong tiếng Anh. Cùng theo dõi những chia sẻ tiếp theo để học tốt tiếng Anh hơn nhé!

Tổng quát về cấu trúc Spend trong tiếng Anh

” Spend “ trong tiếng Anh có nghĩa là sử dụng, tiêu xài cái gì đó. Đa số người ta sử dụng Spend để diễn tả việc sử dụng hoặc tiêu sài thời gian và tiền bạc: spend time, spend money.

Theo sau Spend luôn là một danh từ, cụm danh từ hoặc cụm danh động từ (V-ing).

Cấu trúc Spend được sử dụng để diễn tả sự tiêu xài, sử dụng, chi tiêu thời gian và tiền bạc.

Cấu trúc spend trong tiếng Anh

Cấu trúc Spend được dùng trong các trường hợp sau:

  • Diễn tả nội dung trong câu chỉ việc chi bao nhiêu thời gian, tiền bạc vào việc gì.
  • Diễn tả người nào đó dành ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc để làm việc nào đó.
  • Mang ý nghĩa chỉ bao nhiêu thời gian được dùng cho mục đích hay thực hiện những công việc cụ thể.

Tham khảo thêm: 15+ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH

Các cấu trúc Spend bạn cần biết

” Spend ” được sử dụng với rất nhiều cấu trúc khác nhau. Mỗi cấu trúc đều thể hiện và diễn tả ý nghĩa riêng biệt. Sau đây là những cấu trúc Spend bạn nên ghi nhớ:

 S + V + spend + something

Cấu trúc này diễn đạt sự tiêu sài hoặc tiêu dùng hết một thứ gì đó.

Ví dụ:

Mary has spent all her money already! Mary đã xài hết tiền của cô ấy rồi!

 S + spend + time/ money + doing something

Cấu trúc này diễn đạt việc sử dụng thời gian, tiền bạc để làm gì đó.

Ví dụ:

Kai spent his youth loving Linda. (Kai đã dùng cả thanh xuân để yêu Linda.) 

Mike has spent over 2 hours watching a football match. (Mike đã dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ để xem trận đấu bóng đá. )

 S + spend + time/ money + on + doing something

Cấu trúc này diễn đạt việc sử dụng thời gian và tiền bạc cho việc gì đó

Ví dụ:

My mom usually spends a lot of money on clothes. (Mẹ tôi thường dành nhiều tiền vào quần áo. )

Lan usually spends 3 hours a day on practicing speaking English. (Lan thường dành 3 tiếng mỗi ngày cho việc luyện nói tiếng Anh.)

S + spend + something + on + something

Cấu trúc này trong câu có nghĩa là sử dụng, tiêu xài cái gì cho cái gì

Cấu trúc Spend

Ví dụ:

James spent 2 months on voluntary work. (James dành 2 tháng cho công việc tình nguyện)

How much time did you spend on this project? (Bạn dành bao nhiêu thời gian cho dự án này?)

 S + spend + something + in + doing something

Cấu trúc này có nghĩa là sử dụng thời gian và tiền bạc cho việc làm, hành động cụ thể.

Ví dụ:

Most of my time at home was spent in taking care of my son. (Hầu hết thời gian của tôi ở nhà là cho việc chăm sóc con trai của tôi.)

Spend itself = stop (dừng lại)

Đây là một cấu trúc đặc biệt, nó có ý nghĩa ngang bằng với “stop”

Ví dụ:

Fortunately, the storm finally spent itself. ( May mắn thay, cơn bão đã dừng lại.)

Viết lại câu với cấu trúc Spend

Trong tiếng Anh, dạng bài tập viết lại câu thường xuất hiện rất nhiều trong các bài kiểm tra hoặc những bài thi. Sau đây là một số dạng cấu trúc viết lại câu phổ biến của cấu trúc Spend:

Viết lại câu với Waste

S + spend/ spends/ spent + time/money + on N/ Ving = S + waste/ wastes/ wasted + time/ money + on N/ Ving

Cấu trúc có nghĩa là ai đó lãng phí thời gian, tiền bạn làm việc gì hoặc cho việc gì.

Ví dụ:

He spent a great deal of money on computer games. (Anh ấy chi rất nhiều tiền vào trò chơi điện tử)

= He wasted a great deal of money on computer games. (Anh ấy lãng phí rất nhiều tiền vào trò chơi điện tử)

Với cấu trúc It take

It take/ took + S (somebody) + time + to do something= S+ spend + time/money + doing st  

(Ai đó dành, mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì)

Ví dụ:

It took me 2 months to learn to sing this song. = I spent 2 months learning this song. (Tôi dành 2 tháng để học bài hát này.)

Một số bài tập về cấu trúc Spend

Bài tập viết lại câu: Sử dụng cấu trúc đã học để viết lại các câu sau:

  1. It take me about 45 minutes to walk to school.

➔ I spend…

(I spend 45 minutes walking to school.)

  1. John spent an hour preparing his report.

➔ It took…

( It took John an hour to prepare his report.)

  1. It took Susan six months to learn violin.

=> I spent…

(I spent six months learning violin.)

  1. Logan spent an hour reading a book everyday.

=> It

( It took Logan an hour to read a book everyday )

  1. My sister often spends 30 minutes reviewing her lesson before class.

=> It

(It takes my sister 30 minutes to review her lesson before class)

 

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *