CẤU TRÚC SUGGEST – 4 CÔNG THỨC VÀ CÁCH DÙNG

CẤU TRÚC SUGGEST – 4 CÔNG THỨC VÀ CÁCH DÙNG

Ngữ pháp tiếng Anh có rất nhiều cấu trúc khác nhau, mục đích sử dụng của chúng cũng rất đa dạng. Cấu trúc Suggest là một trong những cấu trúc phổ biến nhất thường được sử dụng trong cả văn nói và văn viết. Có rất nhiều cấu trúc suggest và mục đích sử dụng khác nhau. Bạn có biết công thức của chúng không? Hãy để Topicanative chia sẻ đến bạn những công thức và cách sử dụng cấu trúc Suggest chính xác nhất.

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh 

Khi bạn muốn đề nghị, gợi ý hay đưa ra ý kiến bạn sẽ thường xuyên sử dụng cấu trúc Suggest. Tuy nhiên có nhiều cấu trúc với ý nghĩa khác nhau khi sử dụng. Hãy tham khảo những cấu trúc Suggest mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Nó sẽ giúp bạn sử dụng Suggest chính xác nhất trong mọi hoàn cảnh.

Cấu trúc 1: Suggest + danh từ/ cụm danh từ (Noun/ noun phrase)

Cấu trúc này mang ý nghĩa là đề xuất cái gì đó cho một ai đó. Danh từ và cụm danh từ ở đây đóng vai trò là tân ngữ.

Ví dụ: Can you suggest a good book store here?

(Bạn có thể gợi ý cho tôi một cửa hàng sách ở đây được không?)

Cấu trúc 2: Suggest + động từ đuôi -ing (V-ing)

Cấu trúc này mang ý nghĩa gợi ý làm gì hay đề xuất làm gì. Lưu ý là Suggest không có to-V theo sau, nếu ngay sau suggest là động từ thì động từ phải ở dạng V-ing.

Ví dụ: My friend suggested going camping tomorrow.

(Bạn tôi đã đề xuất đi cắm trại vào ngày mai)

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh 

Cấu trúc 3: 

Suggest + (that) + mệnh đề (clause) 

= Suggest + (that) + S + (Should) + V(nguyên mẫu)

Cấu trúc này mang ý nghĩa khuyên ai đó nên làm gì. Trong những trường hợp không yêu cầu sự trang trọng, bạn có thể lược bỏ từ “that” khi sử dụng cấu trúc này. Trợ động từ “Should” có thể được sử dụng hoặc không.

Bạn cần lưu ý rằng: Động từ ở mệnh đề sau “that” phải được chia ở dạng nguyên mẫu không “to”

Ví dụ: 

My teacher suggested (that) I (should) learn English more.

(Cô giáo của tôi khuyên rằng tôi nên học tiếng Anh nhiều hơn)

My mother suggested I should go to bed early.

(Mẹ tôi khuyên tôi nên đi ngủ sớm)

Cấu trúc 4: Suggest + từ để hỏi Wh- (Wh-question word: Why, what, how, where, when)

Khi từ để hỏi đi sau suggest sẽ mang ý nghĩa là gợi ý làm ở đâu, làm như thế nào, làm khi nào?…

Ví dụ: Can you suggest where I should buy a good clothes?

(Chị có thể gợi ý cho em nên mua quần áo ở đâu tốt không?)

cấu trúc suggest

Những lưu ý khi bạn sử dụng cấu trúc Suggest:

 • Suggest không đi với động từ to-V
 • Động từ của mệnh đề chứa “that” đi sau Suggest luôn chia ở dạng nguyên mẫu không “to”

Mục đích sử dụng Suggest trong tiếng Anh

 • Suggest dùng để gợi ý, đề xuất một kế hoạch/ hành động/ ý tưởng/…

Ví dụ: 

I suggest going to the zoo. (Mình đề xuất là đi sở thú)

She suggested some coffee for breakfast. (Cô ấy gợi ý một chút cà phê cho bữa sáng)

 • Suggest dùng để khuyên, đề nghị ai đó nên làm điều gì đó

Ví dụ:

Doctors suggest that they should do more exercise. 

(Các bác sĩ đề nghị rằng họ nên tập thể dục nhiều hơn.)

I suggest that she buy a new car. (Tôi khuyên rằng cô ấy nên mua một chiếc xe ô tô mới)

 • Dùng suggest ở thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả người nói muốn giải thích lý do họ đưa ra lời khuyên hoặc họ đang muốn đề nghị điều gì đó.

Cấu trúc: S + be + suggesting + that + …

Ví dụ: I’m suggesting that you reconsider this decision, it may contain confusion.

(Tôi đang định đề nghị bạn xem lại quyết định này, nó có thể chứa sự nhầm lẫn.)

 • Suggest dùng để đề cử các chức vụ cho một ai đó

Ví dụ: We suggest him for Minister of Education.

(Chúng tôi đề cử ông ấy làm Bộ trưởng Bộ giáo dục)

 • Dùng khi một món đồ làm gợi lại một hành động nào đó có liên quan

Ví dụ: The mask suggests he was at the concert.

(Chiếc mặt nạ cho thấy anh ta đã có mặt tại buổi hòa nhạc.)

Tham khảo thêm: 15+ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH

Các bài tập về cấu trúc Suggest có đáp án

 1. My teacher suggested I (speak) English more
 2. My mom suggested we (go) to the park.
 3. Her leader suggested (be) on time.
 4. Hoa suggests they (have) a meeting every week.
 5. My friend suggested that we (have) a Facebook group.
 6. Her brother suggests she (get) married as soon as possible.
 7. We have suggested (go) to Hawaii for this summer vacation.
 8. My father suggests that I (play) tennis to have good health.
 9. I suggest (send) a postcard to our teacher.
 10. I suggested that we (invite) Peter to go camping.
 11. It’s so cool outside. We suggest (open) the window.
 12. My mom suggests that I (look) for some part-time jobs to earn more money.
 13. Mary has suggested (go) to the park for a walk.
 14. The government suggests (travel) by public transport to reduce the environmental pollution.
 15. My roommate suggested that we (buy) more fruit.

Đáp án:

 1. speak/ should speak
 2. go/ should go
 3. being
 4. have/ should have
 5. have/ should have
 6. get/ should get
 7. going
 8. play/ should play
 9. sending
 10. invite/ should invite
 11. opening
 12. look/ should look
 13. going
 14. travelling
 15. buy/ should buy

Trên đây là toàn bộ những kiến thức tiếng Anh quan trọng về cấu trúc Suggest. Hy vọng những kiến thức này đã phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc suggest. Chúc bạn học thật tốt và đạt điểm cao!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *