Cấu trúc Unless được sử dụng trong tiếng Anh như thế nào?

Cấu trúc Unless được sử dụng trong tiếng Anh như thế nào?

Bạn có thể sử dụng cấu trúc nào ngoài “If not” để biểu thị ý nghĩa “nếu không”? Trong tiếng Anh có rất nhiều cấu trúc có thể biểu đạt được ý nghĩa giống nhau. Một trong những cấu trúc mà bạn có thể sử dụng để thay thế “If not” chính là cấu trúc Unless.

Đây là cấu trúc thường được sử dụng trong các loại câu điều kiện. Nó cũng thường xuất hiện trong những bài kiểm tra hay bài thi ở dạng viết lại câu. Vì cấu trúc Unless có nhiều dạng khác nhau mà dễ gây nhầm lẫn. Topicanative sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng và kiến thức cần thiết nhất về cấu trúc này!

Cấu trúc Unless trong tiếng Anh

Trước khi đi tìm hiểu các cấu trúc của Unless, chúng ta sẽ đi tìm hiểu tổng quan về cấu trúc này.

Cấu trúc Unless trong câu mang ý nghĩa là “Nếu không, trừ khi,…”. Đây đều là những ý nghĩa phủ định.

cấu trúc unless

Cấu trúc Unless có ý nghĩa tương đương với “If not”, chính vì thế mà nó thường được sử dụng thay thế “If not” trong các câu điều kiện. Trong câu, Unless mang ý nghĩa phủ định nhưng nó lại nằm trong câu khẳng định.

Unless nằm ở mệnh đề phụ trong câu điều kiện và thay thế vị trí của “If not”. Trong các mệnh đề chứa Unless thì thường không được sử dụng thêm “not” vì bản thân Unless đã mang nghĩa phủ định.

Vị trí của Unless có thể nằm ở đầu câu hay giữa câu, trong câu điều kiện nó chỉ cần đứng trước mệnh đề phụ.

Ví dụ:

Unless you review this English lesson, you can lose several points in your final test.

Nếu bạn không ôn tập bài học tiếng Anh này, bạn có thể mất vài điểm trong bài thi.

You will be seriously ill unless you take medicine.

Bạn sẽ bị ốm nặng nếu bạn không uống thuốc.

Cách dùng cấu trúc Unless trong tiếng Anh

Unless trong tiếng Anh được sử dụng ở rất nhiều ý nghĩa và cấu trúc khác nhau. Sau đây sẽ là cách dùng và cấu trúc sử dụng Unless:

Unless sử dụng trong câu điều kiện loại 1

Trong câu điều kiện loại 1, Unless thay cho “If not” diễn tả tình huống hoặc sự việc có thể xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc: Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Ví dụ:

You will fail the examination if you do not study hard.

Bạn sẽ trượt kỳ thi nếu bạn không học tập chăm chỉ.

Unless you study hard, you will fail the examination.

Nếu bạn không học tập chăm chỉ bạn sẽ trượt kỳ thi.

Unless sử dụng trong câu điều kiện loại 2

Trong câu điều kiện loại 2, cấu trúc Unless thay thế “If not” diễn tả tình huống không thể xảy ra ở hiện tại.

Cấu trúc: Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V

Ví dụ:

Mike would not be late for the airplane if he did not forget his passport.

Mike would not be late for the airplane unless he forgot his passport.

Anh ấy đã không trễ chuyến máy bay nếu anh ta không bỏ quên hộ chiếu.

cấu trúc unless

Unless sử dụng trong câu điều kiện loại 3

Trong câu điều kiện loại 3, cấu trúc Unless thay thế “If not” diễn tả tình huống không thể xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc: Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3

Ví dụ:

If I had not listened to my mother last night, I would have been sick

Unless I had listened to my mother last night, I would have been sick.

Nếu tôi không nghe lời mẹ vào tối hôm qua, tôi đã bị ốm.

Cấu trúc Not unless

Cấu trúc Not unless có nghĩa là: chỉ khi. Nó có ý nghĩa bằng với từ “Only if”

Dùng cấu trúc Unless để đề xuất một ý kiến

Trong một số trường hợp và ngữ cảnh chúng ta sử dụng cấu trúc Unless để đưa ra đề xuất hay gợi ý. Trong trường hợp này chúng ta không được thay thế Unless bằng “If not”.

Trong văn viết khi sử dụng Unless trong trường hợp này ta phải thêm dấu “ – ’’ trước từ Unless.

Ví dụ:

I’ll hang out with my friends – unless I’m tired.

Tôi sẽ đi chơi với bạn của tôi trừ khi tôi mệt.

I will play baseball with Susan – unless I’m busy.

Tôi sẽ đi chơi bóng chày với Susan nếu tôi không bận.

Dùng cấu trúc Unless trong câu mang tính cảnh báo

Cấu trúc Unless sẽ được dùng trong một số trường hợp bạn muốn nhận mạnh hay thúc giục thực hiện một hành động nào đó ngay lập tức, nếu không sẽ có hậu quả đáng tiếc.

Ở dạng chức năng này bạn có thể thay thế Unless bằng “If not”. Tuy nhiên, sắc thái cần biểu đạt sẽ không được thể hiện rõ nét.

Ví dụ:

Unless Mike hurries, she will be late for work.

Nếu Mike không khẩn trương thì cô ấy sẽ đi làm muộn.

Unless Linda works hard, she will be sacked without warning.

Nếu Linda không chịu làm việc chăm chỉ, cô ấy sẽ bị sa thải mà không báo trước.

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Unless

 • Mệnh đề chứa Unless luôn là mệnh đề khẳng định
 • Sau Unless không sử dụng will/ would
 • Không được sử dụng Unless trong câu nghi vấn

cấu trúc unless

Một số bài tập về cấu trúc Unless

Viết lại những câu sau:

 1. If you don’t return this book to the library today, you’ll have to pay a fine.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. Unless she cleaned up the car now, her boss could ask her to do this.

=> If …………………………………………………………………

 1. Unless they were absent now, they would meet the headmaster.

=> If …………………………………………………………………

 1. If I didn’t know the number, I would not ring her up.

=> Unless …………………………………………………………………

 1. If my brother didn’t have a terrible headache he wouldn’t be absent from his class.

=> Unless …………………………………………………………………

Đáp án:

1.Unless John returns this book to the library, he’ll have to pay a fine.

 2.If she didn’t clean up the car now, her boss could ask her to do this.

 1. If they were not absent now, they would meet the headmaster.
 2. Unless I knew the number, I would not ring her up.
 3. Unless my brother had a terrible headache he wouldn’t be absent from his class.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *