HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤU TRÚC PREFER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤU TRÚC PREFER

Prefer mang nghĩa là “thích hơn”, cấu trúc với Prefer được dùng để diễn tả sự yêu thích một cái gì đó hơn một cái gì đó mà người nói có thể nói hoặc không nói rõ đối tượng so sánh. Việc sử dụng cấu trúc câu prefer rất phổ biến nhưng nó cũng gây một số nhầm lẫn giữa các dạng câu. Hãy cùng Topica Native tổng hợp đầy đủ kiến thức về cách sử dụng cấu trúc Prefer trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc Prefer

1.Cấu trúc Prefer trong tiếng Anh

1.Cấu trúc Prefer trong tiếng Anh

Dùng “Prefer to V-Inf” hoặc “Prefer – Ving” để diễn tả sở thích, thích điều gì đó hơn điều khác.

– Theo sau Prefer có thể là một động từ nguyên mẫu có to (to V-Inf); một danh động từ (gerund / V-ing) hay một danh từ (N).

Cấu trúc Prefer trong Tiếng Anh

Ví dụ:

I prefer to drink tea. (to V-inf).

Tạm dịch: Tôi thích uống trà hơn.

I prefer playing badminton. (V-ing).

Tạm dịch: Tôi thích chơi đánh cầu lông hơn.

2.Cấu trúc Prefer trong tiếng Anh ở dạng so sánh

Khi có sự so sánh giữa hai hành động hay hai danh từ:

S + PREFER + something(N) + To + something(N).

S + PREFER + V-ing + To + V-ing.

S + PREFER + to V-inf + RATHER THAN + V-inf.

Cấu trúc Prefer trong tiếng Anh ở dạng so sánh

Ví dụ cấu trúc prefer trong tiếng Anh

I prefer coffee to hot tea.

I prefer watching movies to reading books

I prefer to drink coffee rather than eat ice cream.

  • VD1: S + PREFER + something(N) + To + something(N).

I prefer this T-shirt to the one you were wearing yesterday.

Tạm dịch: Anh thích chiếc áo này hơn chiếc áo em đã mặc ngày hôm qua.

  • VD2: S + PREFER + to V-inf.

I don’t like cities. I prefer to live in the countryside (hoặc I prefer living in the countryside.)

Tạm dịch: Tôi không thích sống tại thành phố.Tôi thích sống ở nông thôn.

I prefer flying to travelling by car..

Tạm dịch: Tôi thích đi máy bay hơn là đi bằng ô tô.

  • VD3: Prefer V-ing to V-ing = prefer to do sth rather than (do) sth

Nam prefers to live in Ho Chi Minh city rather than (live) in Ha Noi .

Tạm dịch: Nam thích sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn là sống ở Hà Nội

3. Cấu trúc Would prefer trong tiếng Anh

“Would prefer” để diễn đạt tới điều ta muốn làm trong một tình huống cụ thể (không sử dụng chung chung).

– Trong phần kiến thức tổng quát này thì Would prefer khác với Prefer là khi có “Would” thì chúng ta sẽ không dùng V-ing mà sẽ dùng V-inf.

Cấu trúc Would prefer trong tiếng Anh

Ví dụ cấu trúc would prefer trong tiếng Anh

I would prefer to play video games. (to V-inf)

I would prefer video games. (noun)

Tạm dịch : Tôi thích chơi game điện tử hơn.

4. Cấu trúc Would prefer trong tiếng Anh ở dạng so sánh

Khi có sự so sánh giữa hai hành động hay hai danh từ:

S + Would prefer + N + To +N.

S + Would prefer + to V-inf + Rather than + V-inf.

Cấu trúc Would prefer trong tiếng Anh ở dạng so sánh

Ví dụ:

I would prefer TV shows to films .

I would prefer to watch TV shows rather than (watch) films.

Tạm dịch: Tôi thích xem chương trình truyền hình hơn là xem phim.

“Would prefer N or N” (thích cái gì ‘hơn cái gì’)

  • VD:

“Would you prefer iced tea or coffee?” – “Tea, please.”

Tạm dịch: Anh muốn uống trà đá hay cà phê vậy?” ” Cho tôi trà nhé

“Would prefer to do”:

  • VD:

“Shall we go by train?” – “Well, I’d prefer to go by taxi.”

Tạm dịch: Chúng ta đi xe lửa nhé? Ồ tôi thích đi bằng taxi hơn.

I’d prefer to stay at home tonight rather than go to the theater.

Tạm dịch: Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi nhà hát.

5.Dạng phủ định và câu hỏi của cấu trúc Prefer và Would prefer trong Tiếng Anh

Dạng phủ định và câu hỏi của cấu trúc Prefer và Would prefer trong Tiếng Anh

Câu hỏi cấu trúc Prefer và Would Prefer

Cấu trúc:

Would + S + prefer + to + V-inf ?

Ví dụ:

I would prefer to drink coffee to iced tea.

=> Would you prefer to drink coffee or iced tea?

I prefer to watch TV.

=> Do you prefer to watch TV?

Dạng câu phủ định cấu trúc prefer, would prefer trong tiếng Anh

Thêm not trước to

I would prefer to drink coffee to iced tea.

=> I would prefer not to drink coffee.

I prefer to drink coffee. (câu khẳng định)

=> I prefer not to drink coffee. (câu phủ định)

NOTE: PHÂN BIỆT CẤU TRÚC PREFER VÀ WOULD PREFER TRONG TIẾNG ANH  VỀ NGỮ CẢNH SỬ DỤNG

Phân biệt cấu trúc Prefer và Would prefer

– Xét về mặt ngữ pháp trong tiếng Anh, Prefer được sử dụng với nghĩa tổng quát (mang tính chất lâu dài), còn Would prefer được sử dụng trong những sự kiện cụ thể nào đó.

Ví dụ như khi bạn nói “Tôi thích sống ở thành phố hơn” thì đây là sở thích của bạn và nó luôn là như vậy (mang tính chất không cụ thể, lâu dài) nên ta sử dụng Prefer. Nhưng lúc bạn đi vào một nhà hàng, nhân viên phục vụ hỏi “Anh thích uống Pepsi hay Coca?” tức là người phục vụ chỉ hỏi bạn muốn sử dụng loại nước uống nào ngay lúc đó (trong trường hợp cụ thể) và thực ra anh ta cũng chỉ quan tâm lúc đó bạn muốn uống loại nào, do đó ta sẽ dùng cấu trúc Would prefer.

Ví dụ minh hoạ

VD1: I prefer to live in a city. (or I prefer living in a city).

VD2: Would you prefer to drink Pepsi or Coke ?

2.Lời kết

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành được bài học về cách sử dụng cấu trúc Prefer. Để có thể học thêm nhiều kiến thức tiếng Anh, hãy ghé Topica Native để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng.

Chúc bạn thành công

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *