#2 CÁCH SỬ DỤNG LIÊN TỪ BY THE TIME CHÍNH XÁC

#2 CÁCH SỬ DỤNG LIÊN TỪ BY THE TIME CHÍNH XÁC

Các liên từ chỉ thời gian thường là nhân tố quan trọng. Nó giúp người nói và người nghe xác định được rõ khoảng thời gian hoặc ý nghĩa mà người nói muốn biểu đạt. By the time chính là một liên từ chỉ thời gian thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên, liên từ này được sử dụng với nhiều cấu trúc khác nhau. Ở mỗi một cấu trúc nó đều có ý nghĩa và cách sử dụng riêng. Để biết được cách sử dụng chính xác nhất, hãy theo dõi những chia sẻ của Topicanaive trong bài viết này!

By the time trong tiếng Anh là gì?

Cụm từ được biết đến là một liên từ chỉ thời gian. Nó cũng được coi là trạng ngữ chỉ thời gian nhằm xác định rõ khoảng thời gian mà câu nói muốn đề cập đến. liên từ này được sử dụng trong nhiều cấu trúc câu khác nhau.

Tùy thuộc vào từng cấu trúc mà liên từ này sẽ có ý nghĩa như: “vào khoảng thời gian…”; “vào thời điểm…”; “khi…”;  “ khi mà…”; “vào lúc…”

By the time trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • By the time he was 6 years old, he already knew how to read books.

(Thời điểm anh ấy 6 tuổi, anh ấy đã biết đọc sách.)

Tham khảo thêm: #2 QUY TẮC QUAN TRỌNG ĐỂ CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH

Các cấu trúc và cách sử dụng 

Ở mỗi một trường hợp, liên từ này sẽ có cách sử dụng và cấu trúc khác nhau. Bạn cần ghi nhớ chính xác để không bị nhầm lẫn. Cụm từ này có các cấu trúc và cách sử dụng như sau:

Ở thì hiện tại

Cấu trúc: 

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

Ở thì hiện tại, by the time nhằm diễn tả những dự đoán có liên hệ với thời gian của hai hành động hoặc sự việc, diễn ra ở tương lai hoặc ở hiện tại. Nó có nghĩa là: trong tương lai, khi S1 + V1 xảy ra thì một hoạt động khác (S2 + V2) xảy ra hoặc hoàn thành rồi.

Khi liên từ này được dùng ở thì hiện tại đơn thì nó có ý nghĩa là: “trong khi…”; “khi…”; “lúc…”; “vào thời điểm…”;…

Cấu trúc với động từ tobe:

 • By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-nguyên thể

 • By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

Cấu trúc với động từ thường:

 • By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-nguyên thể

 • By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • By the time you receive this letter, I will be in Hanoi.

(Khi bạn nhận được bức thư này thì tôi đã ở Hà Nội)

Cách dùng By the timeỞ thì quá khứ

Cấu trúc:

By the time S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành)

S2 + V2 (quá khứ hoàn thành) + by the time + S1 + V1 (quá khứ đơn)

Ở thì quá khứ, liên từ này dùng để nhấn mạnh một hành động trong quá khứ xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra trước đó. Nó có nghĩa là: trong quá khứ, sự việc S1 + V1 xảy ra thì đã có một sự việc khác S2 + V2 xảy ra trước đó rồi.

Trong cấu trúc này, có các nghĩa:

 • “Trước khi…” = “before”
 • “vào lúc/khi…” = “when”

Ngoài ra, liên từ này còn được coi như là dấu hiệu để nhận biết thì hiện tại hoàn thành.

Cấu trúc với động từ tobe:

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/ PII)

Cấu trúc với động từ thường:

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I was tired, I had finished my final exam.

(Tôi đã mệt mỏi khi tôi hoàn thành bài thi cuối kì.)

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại https://www.grammar-quizzes.com/8-6.html

Một số bài tập trắc nghiệm 

1. By the time Hoa ______ her job, she ______ in Tokyo for 3 years.
A.finished – had been
B. finished – has been
C. finishes – had been
D. finished – will have been
2. By the time I arrived at the Coffeehouse, my friend ________.
A. left B. had left C. leaves D. will have left
3. By the time Mai gets home, her son _____ in bed.
A. will be B. am being C. am D.would be
4. _____ 2021, I will have been working for VinGroup for 5 years.
A. By the time B. When C. In D. By
5._____ he came home, everyone had gone to bed.
A. By the time B. When C. Before D. Until

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. A

Trên đây là những kiến thức quan trọng mà bạn cần nắm vững để cải thiện ngữ pháp tiếng Anh mỗi ngày. Trong quá trình học và ôn luyện, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào hãy để lại comment cho chúng tôi nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *