#3 Bài viết về gia đình bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

#3 Bài viết về gia đình bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương cùng những an yên bình dị, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là sự hạnh phúc”. Gia đình là nơi sẵn sàng bao dung cho mọi tật xấu, mọi điểm không tốt của bạn, nhưng luôn hy vọng bạn có thể trở nên tốt hơn.

Nhưng có bao giờ bạn cảm thấy những lời yêu thương thường khó phát thành lời hơn là việc thể hiện tình cảm qua con chữ. Vì vậy hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu tới các bạn những đoạn văn viết về gia đình bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất!

Nhưng trước đó chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vựng về chủ đề này nhé!

Chi tiết bài viết Tiếng Anh về gia đình

 • Mở Bài:

Nhấn mạnh gia đình là một phần không thể thiếu trong mỗi người và khẳng định vai trò to lớn của gia đình.

 • Thân Bài:
 • Gia đình mang lại sự hạnh phúc, niềm tin và sức mạnh.
 • Mỗi thành viên có cách thể hiện khác nhau như thế nào?
 • Tình cảm gia đình mang lại điều gì có mỗi cá nhân.
 • Ai là người có trách nhiệm phải xây dựng nên hạnh phúc của một gia đình                           
 • Kết Bài:
 • Thế nào là một gia đình hạnh phúc?
 • Làm thế nào để giữ gia đình hạnh phúc?

Một số từ vựng thường gặp

  • silently /ˈsīləntlē/ (adv) thầm lặng
  • understand /ˌəndərˈstand/ (v) thấu hiểu
  • embrace /əmˈbrās/ (v/n) ôm / cái ôm
  • lullaby /ˈlələˌbī/ (v) hát ru
  • cultivated /ˈkəltəˌvādəd/ (v) vun đắp
  • cherish /ˈCHeriSH/ (v) trân trọng
  • peaceful /ˈpēsfəl/ (adj) yên bình
 • priceless /ˈprīsləs/ (adj) vô giá
 • sentiment /ˈsen(t)əmənt/ (n) tình cảm
 • emotion / əˈmōSH(ə)n/ (n) cảm xúc
 • garment /ˈɡärmənt/ (n) quần áo
 • protection /prəˈtekSH(ə)n/ (n) sự bảo vệ
 • parent /ˈperənt/ (n) cha mẹ
 • soul /sōl/ (n) tâm hồn
 • mistake / məˈstāk/ (n) lỗi lầm

Bài văn mẫu số 1: Gia đình nơi có bố mẹ và sự yêu thương

Bài viết về gia đình bằng tiếng Anh

For each person, the family is always the most important thing in life and I also feel it myself. I am so happy to have a perfect family full of laughter and love. 

(Đối với mỗi người, gia đình luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống và chính bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi thật sự hạnh phúc khi có gia đình trọn vẹn đầy ấp những tiếng cười và tình yêu thương).

Dad is someone who always cares for me silently and quietly, probably because he is afraid to say loving words, but from within his eyes, I can understand it. Mother, on the other hand, all her love is shown out, she doesn’t need to ask to know what I like, she worries about me with every bite of food and sleep. And I grew up in my mother’s warm embrace, sweet lyrics, lullabies. 

(Bố là người luôn quan tâm tôi một cách âm thầm và lặng lẽ, có lẽ bởi vì bố ngại phải nói ra những lời yêu thương, nhưng từ trong ánh mắt bố, tôi có thể hiểu được điều đó. Mẹ thì ngược lại, tất cả tình yêu của mẹ đều được thể hiện ra bên ngoài, mẹ không cần phải hỏi thì cũng biết tôi thích cái gì, Mẹ lo lắng cho tôi đến từng miếng ăn, giấc ngủ.).

A family is a place where souls are cultivated. Whoever has a perfect family, keep it, cherish it, and build it up because lost things cannot be found. Please love and cherish your family

(Gia đình là nơi vun đắp những tâm hồn. Ai có một gia đình trọn vẹn thì hãy giữ chặt lấy nó, nâng niu và xây đắp nó vì những thứ đã mất không thể tìm lại. Hãy biết yêu và quý trọng gia đình của mình các bạn nhé).

Bài văn mẫu số 2: Có một nơi để về gọi là “Nhà”

We have so many places to go, but only one place to go back to, It’s family. The family gives us the strength to overcome trials while also create warmth to bring a sense of peace.

(chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó chính là gia đình. Gia đình mang lại cho ta sức mạnh vượt qua thử thách đồng thời cũng tạo ra sự ấm áp để đem lại cảm giác bình yên).

Family is a wonderful gift for each person, a close feeling that cannot be separated from. A place where you can accept all your mistakes just hoping you can become stronger. And any time you feel the worst, your family is a warm embrace that infuses you with positive energy.

(Gia đình là món quà tuyệt vời của mỗi người, là tình cảm gắn bó không thể nào rời xa. Là nơi có thể chấp nhận hết tất cả lỗi lầm của bạn chỉ để hi vọng bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Và bất cứ lúc nào bạn cảm thấy tồi tệ nhất thì gia đình chính là vòng tay ấm áp truyền thêm cho bạn những năng lượng tích cực).

No matter how far you go, how long you go, just having a place called “Home” to remember, your heart will feel more peaceful.

(Dù đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là “Nhà” để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên hơn).

Viết về gia đình bằng tiếng Anh

Bài văn mẫu số 3: Gia đình – Tình cảm thiêng liêng nhất

Each person will experience many different emotions. But few people can realize that the only love that is most difficult to lose is the deep love of family.

(Trong mỗi người sẽ phải trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau. Nhưng ít ai có thể nhận ra rằng, thứ tình cảm đơn thuần nhất, khó mất đi nhất chính là tình yêu thương sâu đậm của gia đình).

A parent’s love for their children is priceless. A sentiment that cannot be replaced by anything else in the world. That love is not such a big thing, such as a full family meal, a garment mother just made, or a gift Dad bought on the way home from work. All of that is just because of happiness.

(Tình yêu thương của cha mẹ dành cho các con là vô giá. Là thứ tình cảm không thể bị thay thế bởi bất cứ một cái gì khác trên đời. Sự yêu thương đó không phải là những điều gì quá lớn lao chẳng hạn như một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình, một chiếc áo mẹ vừa may, hay một món quà bố mua trên đường đi làm về. Tất cả điều ấy cũng chỉ vì sự hạnh phúc).

Remember, whoever you are, how great you are to be. In the eyes of your parents, you are still a child in need of protection.

(Hãy nhớ rằng, Dù bạn có là ai, trở nên vĩ đại như thế nào. Thì trong mắt bố mẹ, bạn vẫn vẫn luôn là đứa trẻ cần bảo bọc).

Tạm kết

Bài viết về gia đình bằng tiếng anh là một đề tài rất hay và thường xuyên xuất hiện trong các đề văn. Do đó, các bạn khi viết những đề tài như thế này cần phải đặt yếu tố cảm xúc lên hàng đầu, thể hiện sự yêu thương đối với gia đình đó là cách tốt nhất để thu hút được người đọc bài viết. Và qua những bài văn mẫu vừa rồi hi vọng có thể giúp các bạn học tập thêm được nhiều kiến thức mới, rèn luyện được một số kĩ năng cơ bản về viết văn trong tiếng anh.

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *