Cách chọn ý tưởng cho bài viết tiếng Anh về Internet đơn giản

Cách chọn ý tưởng cho bài viết tiếng Anh về Internet đơn giản

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay thì internet đã dần đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Khi gặp đề bài viết bài viết tiếng anh về internet, chúng ta cần biết triển khai được những yếu tố chung nhất bởi có quá nhiều thứ để nói về chủ đề này. Bài viết này chúng mình sẽ đưa ra những khía cạnh giúp bạn có một bài viết hay nhé.

Triển khai bằng cách đặt câu hỏi?

 • Lợi ích của internet?

 • The Internet helps me find information during my studies and work. (Internet giúp tôi tìm kiếm thông tin trong quá trình học tập và làm việc.)
 • The Internet provided me with an environment of connection with other people quickly and effectively. (Internet tạo cho tôi một môi trường kết nối với những người xung quanh nhanh chóng và hiệu quả.)
 • The Internet allows me to do business and buy without having to open a store physically. (Internet cho phép tôi kinh doanh và mua bán mà không cần phải mở một cửa hàng.)
 • Tác hại của internet?

 • Personal information can be stolen without permission. (Thông tin cá nhân có thể bị đánh cắp mà không cần có sự cho phép.)
 • Hackers can use the internet to fraudulently appropriate property. (Tin tặc có thể lợi dụng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.)
 • Internet addiction can cause negative mental and health harm. (Nghiện internet có thể gây ra các tác hại xấu cho tinh thần và sức khỏe.)
 • Ý nghĩa của internet đối với bạn?

 • The Internet played an important role in my learning process. (Internet đóng một vai trò quan trọng trong quá trình học tập của tôi.)
 • Every day I work on the Internet. (Mỗi  ngày tôi đều làm việc trên môi trường mạng.)
 • The internet is very useful in helping me relieve stress after stressful working days with games and game show programs. (Internet rất hữu ích trong việc giúp tôi xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng bằng các trò chơi và chương trình game show.)

Thực hành viết bài viết tiếng anh về internet

Mẫu 1: Lợi ích của internet

bài viết tiếng Anh về Internet đơn giản

The Internet plays a very important role in our lives because of the benefits it offers. (Internet đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta bởi những lợi ích mà nó mang lại.)

Firstly, the internet helps us to find information for the learning and working process. As we all know, the internet contains a lot of information about different fields such as science, engineering, or art. Besides, this information is almost free. Therefore, the internet is very useful to us in the learning process.

(Thứ nhất internet giúp chúng ta tìm kiếm thông tin trong quá trình học tập và làm việc. Như chúng ta đã biết internet chứa đựng rất nhiều thông tin từ các lĩnh vực khác nhau như khoa học, kỹ thuật hay nghệ thuật. Bên cạnh đó, có thông tin này hầu như là miễn phí. Cho nên, internet rất hữu ích với chúng ta trong quá trình học tập.)

Second, the internet provides an environment for connecting with others quickly and easily. For example, social networks such as Instagram, Facebook, or Twitter.

(Thứ hai, internet tạo cho ta một môi trường để kết nối với những người xung quanh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ như các mạng xã hội như instagram, facebook hay twitter.)

From there, we see that the great benefits that the internet brings is undeniable. (Từ đó ta thấy rằng, lợi ích to lớn mà internet mang lại là không thể phủ nhận.)

Mẫu 2: Tác hại trong cuộc sống

Besides the benefits that the internet can bring in terms of study or work, the internet also has many drawbacks.

(Bên cạnh những lợi ích mà internet mang lại cho việc học tập hay làm việc, internet cũng có một số tác hại nhất định.)

First, our personal information can be stolen. An untrustworthy website can steal your personal information and sell it to third parties or use your private information to commit malicious acts.

(Thứ nhất, thông tin cá nhân của chúng ta có thể bị đánh cắp. Một sống trang mạng không uy tín có thể sẽ đánh cắp thông tin cá nhân của bạn và bán cho bên thứ ba hoặc sử dụng trong tin cá nhân của bạn để thực hiện các hành vi xấu.)

Second, internet addiction will have negative mental and health consequences. With so many interesting features, the internet leaves many people addicted. As a result, many people suffer from problems such as delusions (game addiction), negative virtual life (social media addiction) or eye problems, inactivity (due to too long internet usage).

(Thứ hai, việc nghiện internet sẽ gây ra các hậu quả xấu về tinh thần và sức khỏe. Việc cung cấp quá nhiều tính năng thú vị, internet khiến nhiều người bị nghiện. Hệ quả là nhiều người bị các vấn đề như ảo tưởng (nghiện game), sống ảo (nghiện mạng xã hội) hay các bệnh liên quan đến mắt, lười vận động (do sử dụng internet quá lâu).)

So we need to know how to balance and use the internet wisely.

(Do đó chúng ta cần biết cân bằng và sử dụng internet một cách thông minh.)

Internet bằng tiếng Anh

Mẫu 3: Ý nghĩa trong cuộc sống của bạn

The internet plays a very important role in my life, especially in studies. (Internet đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi, đặc biệt là trong học tập.)

Since I have studied in high school, the amount of knowledge I acquire each day is huge, sometimes overwhelming. That is why I often use online learning applications that help me handle my studies. Besides, I often use the internet to look up information and read the news.

(Vì đã học cấp ba, khối lượng kiến thức tôi thu nhận mỗi ngày là rất lớn, đôi khi là quá tải. Đó là lý do tại sao tôi hay sử dụng các ứng dụng học tập trên mạng giúp tôi xử lý các công việc học tập. Thêm nữa, tôi thường sử dụng internet để tra cứu thông tin và đọc báo.)

I also use the internet for entertainment purposes. I often play games or go to Youtube to watch entertainment programs. It helps me to reduce stress and fatigue after a tiring day of study.

(Tôi cũng sử dụng internet cho mục đích giải trí. Tôi thường chơi trò chơi hay truy cập vào Youtube để xem các chương trình giải trí. Điều đó thực sự giúp tôi giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày học tập mệt mỏi.)

But I don’t want to be too dependent on the internet so I only spend about 1-2 hours a day access.

(Nhưng tôi không muốn mình bị lệ thuộc quá nhiều vào internet nên tôi chỉ dành khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày để truy cập.)

Tóm lại, về chủ đề Internet, các bạn cần chú ý nhiều vào các lợi ích và bất lợi mà Internet ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta để triển khai ý được hay và đầy đủ. Như vậy, chúng mình cung cấp cho bạn một số gợi ý trong quá trình thực hiện bài viết tiếng anh về internet. Hy vọng những điều này đã giúp bạn hoàn thành được bài viết của mình. Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng mình nữa nhé.

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *