3 Bài viết về người nổi tiếng, ca sĩ yêu thích bằng tiếng Anh

3 Bài viết về người nổi tiếng, ca sĩ yêu thích bằng tiếng Anh

Người nổi tiếng hay ca sĩ là những người có sức ảnh hưởng vì họ mang lại một giá trị cho đời. Giá trị đó có thể giúp ta phấn chấn hơn trong cuộc sống. Vậy nếu gặp đề bài viết về người nổi tiếng, ca sĩ yêu thích bằng tiếng anh bạn nên viết gì về họ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Triển khai bằng cách đặt câu hỏi đơn giản

 • Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?

 • My favorite singer is BTS. I’ve been following them since their debut. (Ca sĩ yêu thích của tôi là BTS. Tôi đã theo dõi họ từ những ngày đầu họ ra mắt với khán giả.)
 • My favorite singer is Taylor Swift right from the moment I heard her Speak Now song. (Ca sĩ tôi yêu thích là Taylor Swift ngay từ lúc tôi nghe bài hát Speak now của cô ấy.)
 • Jack is my favorite singer. I love to listen to his songs. (Jack là ca sĩ yêu thích của tôi. Tôi rất thích nghe các bài hát của anh ấy.)
 • Tại sao bạn lại thích ca sĩ, người nổi tiếng ấy?

 • I like President Obama because of his lifestyle and talent. (Tôi thích tổng thống Mỹ Obama bởi lối sống và sự tài năng của ông.)
 • I like Mahatma Gandhi because his words have helped me a lot in my life. (Tôi thích Mahatma Gandhi vì những câu nói của ông đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.)
 • I like Messi because he is not only a good football player but also a person with a warm heart. (Tôi thích Messi vì anh không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một người có trái tim ấm áp.)
 • Điều gì ở họ đặc biệt thu hút bạn?

 • I like how BTS has always been themselves, even though they have become a world-famous star, but they still maintain a humble and friendly manner. (Tôi thích cách BTS vẫn luôn là chính họ, dù đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng thế giới nhưng họ vẫn giữ một lối cư xử khiêm tốn và thân thiện.)
 • I was fascinated by Messi’s footballing moments. (Tôi bị hấp dẫn bởi những khoảnh khắc chơi bóng của Messi.)
 • I have great respect for President Ho Chi Minh because he devoted his life to trying to liberate the nation. (Tôi rất kính nể Chủ tịch Hồ Chí Minh vì người đã dành cuộc cả cuộc đời mình để tìm cách giải phóng dân tộc.)

Đoạn văn về người nổi tiếng, ca sĩ yêu thích bằng tiếng Anh

Mẫu 1: BTS

Bài viết về người nổi tiếng, ca sĩ yêu thích bằng tiếng Anh

My favorite singer is BTS because of the music and what they have brought not only me but everyone, especially young people.

(Ca sĩ yêu thích của tôi là BTS bởi âm nhạc và những gì họ đã mang lại không chỉ tôi mà tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ.)

Starting their singing career with nothing, they encountered many difficulties. But with all their passion for music, they created many good songs that match my musical taste. They not only sing about love but also youth with close lyrics that mean encouragement and sympathy for young people.

(Bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình bằng con số 0 tròn trĩnh, họ đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng tất cả niềm đam mê dành cho âm nhạc, họ đã sáng tạo ra nhiều bài hát hay, những bài hát hợp gu âm nhạc của tôi. Họ không chỉ hát về tình yêu mà còn tuổi trẻ với những ca từ gần gũi mang ý nghĩa khích lệ và cảm thông cho những người trẻ.)

The way they present themselves through music has captivated me and I have become a loyal fan of BTS ever since. All of their products are great and I am looking forward to new products from them.

(Cách họ thể hiện mình qua âm nhạc đã thu hút tôi và từ đó tôi trở thành một người hâm mộ trung thành của BTS. Tất cả các sản phẩm của họ rất hay và tôi mong chờ các sản phẩm mới từ họ.)

Mẫu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh

President Ho Chi Minh is a great leader that I really like and respect.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại mà tôi rất thích và kính trọng.)

All his life, he devoted himself to finding a way of liberation for the nation. He began by traveling everywhere to see how other countries liberated, then learned and found out how to liberate Vietnam from the yoke of domination. With his talent, he helped Vietnam be independent.

(Cả một đời, Bác dành để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Người bắt đầu bằng việc bôn ba ở khắp nơi xem cách các nước bạn giải phóng, rồi học tập và tìm ra cách giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ. Bằng sự tài năng của mình, Người đã giúp nước Việt Nam độc lập.)

Besides, he also had a warm and welcoming heart. He cared for people but not himself. Uncle Ho is the role model I always follow in my life.

(Bên cạnh đó, Người còn có một trái tim ấm áp và nhận hậu. Bác vì người dân mà quên đi bản thân mình. Bác Hồ chính là người mà tôi luôn noi theo trong cuộc sống này.)

Người nổi tiếng bằng tiếng Anh

Mẫu 3: Sơn Tùng MTP

My favorite singer is Son Tung MTP

(Ca sĩ tôi yêu thích nhất là Sơn Tùng MTP.)

Although Son Tung is young, he has achieved a lot of success and set a foothold in the Vietnamese music industry with his talent and passion. I remember the first song I heard from Tung was “Con mua ngang qua” which means Rain passing by. The song is really good and catchy, and I listen to it over and over again.

(Sơn Tùng tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh đã gặt hái được rất nhiều thành công và có một chỗ đứng trong ngành âm nhạc Việt Nam bằng tài năng và đam mê của mình. Tôi còn nhớ bài hát mình nghe đầu tiên của Tùng là Cơn mưa ngang qua. Bài hát thực sự rất hay và bắt tai khiên tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần.)

Besides musical talent, Tung’s personality is also what I decide to become his fan. He is very polite and has a good manner with other people.

(Bên cạnh tài năng về âm nhạc, tính cách của Tùng cũng chính là thứ tôi quyết định trở thành fan của anh ấy. Anh ấy rất lễ phép và cư xử đúng mực với người xung quanh.)

Tung’s music is outstanding, and I am always waiting for his music products.

(Âm nhạc của Tùng rất hay và tôi luôn chờ đợi các sản phẩm âm nhạc của anh ấy.)

Chủ đề bài viết tiếng anh về ca sĩ, người nổi tiếng không chỉ là một chủ đề quen thuộc trong văn viết mà còn cả văn nói. Vậy nên, các bạn cần luyện tập nhiều hơn về chủ đề này để có sự phản xạ nhanh và thể hiện tốt. Chúng mình sẽ cố gắng ra nhiều bài viết về chủ đề này hơn nữa nên các bạn  hãy theo dõi thêm nhé. 

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *